Kupa Korana Dobra Mrežnica

 


Udruga „Contessa“

Organizacija izleta i rođendana na gospodskom posjedu Contessa iz 1714. god., za djecu predškolske i školske dobi. Edukativno-zabavan program sadrži
druženje sa lipicanskim konjima, odabir kostima, plesanje menueta, svečani ručak i još mnoštvo zanimljivih priča. Uključen je i posjet perivoju dvorca
Erdody i razgledavanje crkve Sv. Jurja u Budrovcima.

Budrovci 27, 47201 Draganić
tel: 095/808-1300
e-mail: contessa.izlet@gmail.com
web adresa: www.contessa.hr