Kupa Korana Dobra Mrežnica

 

OPG Goldašić
-uzgoj peradi – klaonica i distribucija
(bijeli brojleri, purice, patke i guske)

Križ Koranski 7, 47252 Barilović
tel: 047/847-089
e-mail: polovic@yahoo.com

Perad


Agro pleter d.o.o.
-ratarstvo, peradarstvo, mješaona stočne hrane, klaonica peradi, poljoapoteka
- posebno ističu uzgoj i proizvodnju domaćeg grahorastog pileta koje svojom kvalitetom podsjeća na nešto „pravo domaće“

Pravutina 89, 47276 Žakanje
tel.: 047/601-820
fax.: 047/638-140
e-mail: agropleter@ka.t-com.hr

Perad